KVAŠAN A CHMELÍK ZASAHUJÍ – Tajemství skřítků z Únětického pivovaru

Pohádka o vzkříšení Únětického pivovaru vychází z příběhu, který se opravdu stal. Na podzim v roce 2010 jsme společně s mojí paní Lucií poprvé navštívili bývalý pivovar v Úněticích. Přestože pivovar byl opuštěn byla zde cítit jeho silná historie. Od prvního okamžiku jsme si představovali, jaké to zde asi bývalo v dobách, kdy se tu vařilo pivo. Najednou jsme začali mít pocit, že se stáváme součástí tohoto uchvátaného příběhu, který ještě nemá skončit. Když do prázdného pivovaru poprvé přišly naše dvě dcery Kačenka a Kamilka bylo v jejich očích náhle vidět pocit vzrušení, očekávání, překvapení, strachu a obav. A právě v tomto okamžiku začíná tento pohádkový příběh o pivovarnických skřítcích, kteří pomáhali únětický pivovar znovu přivést k životu. – Štěpán Tkadlec

Autor: Josef Rosen   Ilustrace: Monika Houdková

V PRODEJI V HOSTINCI ÚNĚTICKÉHO PIVOVARU
NAŠE PIVO PÍŠE TY NEJLEPŠÍ PŘÍBĚHY