Pamětní deska věnovaná ing. Vladimírovi Černohorskému

Deska na vzpomínku,
zátiší na odchodnou,
oponu nadechl výdech,
korbel na polici pro paměť dlí…

Vytvořil jsem na žádost manželů Tkadlecových a Spolku přátel piva, pamětní desku věnovanou panu ing. Černohorskému. Deska, či spíše volně pojatá vzpomínka na důležitou osobu spojenou s novou érou Únětického pivovaru, byla instalována v srpnu 2017 na dvoře pivovaru. Dílo znázorňuje pivovarské zátiší. Pan Černohorský dopil, odložil svůj korbel a odešel. Závěs se ještě vánkem pohybuje. Při odhalení se odhalil autorovi dosud skrytý interaktivní rozměr dílka, když si obecenstvo chodilo připít a ťuknout s bronzovým korbelem….

V Praze dne 4.9.2017 Jakub Grec

Poděkování autorovi Jakubu Grecovi a přátelům a Sdružení přátel piva piva za podporu.

https://www.facebook.com/Sdru%C5%BEen%C3%AD-p%C5%99%C3%A1…/…

Dej Bůh štěstí pane starý !